TEAMCHECK, TEAM COACHING & TRAININGEN

            Een veranderproces verloopt wat stroever dan jij en je collega's van tevoren bedacht hadden.             Ondanks ieders goede energie, wil en inzit. Het werkplezier kan hierdoor voor iedereen afnemen. Dat is wat niemand wil. 

Allerlei processen op primair en strategisch niveau kunnen door verander processen onder spanning komen te staan. Als er een veranderingsproces wordt gestart heeft dat effect op de cultuur en het gedrag van de medewerkers. Is het gewenste resultaat bereikt, dan kun je voortvarend verder ondernemen. Blijft het gewenste resultaat uit, dan is direct ingrijpen op het proces van groot belang. 

Twijfel je er aan of het inzetten van team coaching/training de juiste stap is? Neem vrijblijvend contact met mij op. Dan onderzoeken we tijdens een kennismakinggesprek wat ik voor jou en je team kan betekenen en of er een match is.   

Voor teams die zich willen ontwikkelen, hun samenwerking willen verbeteren, of teams die leiding moeten geven aan een organisatieverandering, ontwikkel ik programma's en begeleid ik verandertrajecten op maat. Om kansen te creëren op basis van verbinding en vertrouwen. Bied ik onderstaande producten aan:

TeamChecK

De aanpak:

Tijdens een gesprek met de opdrachtgever en vervolgens met het team, scan ik de context. Ik laat mij door de antwoorden informeren over de aanwezige problematiek(en). Zowel over wat zichtbaar en onzichtbaar is. Na de analysefase doe ik een programmavoorstel. Waarna het gesprek over de uitvoering begint.

  

Trainingen:

Intervisietraining

Feedbacktraining

Training SAMENwerken

Dialoogtraining 

Een op maat gemaakte vaardigheidstraining.


Teamcoaching: 

Team(s)/Individuen coachen bij professionele en/of persoonlijke groei.

Team(s) coachen bij organisatie veranderingen.

Team(s) coachen bij verbeteren van de samenwerking Vanaf 1988 ben ik werkzaam binnen de sectoren zorg en welzijn in diverse begeleidings- en managementfuncties. Hierdoor kan ik mij inleven in diverse organisatiethema's op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau in een veranderende omgeving. 

Ik ben een gedreven ondernemende, visionaire en motiverende verbinder tussen mensen. Graag daag ik anderen en mijzelf uit om eigen grenzen te verleggen. Het begeleiden van persoonlijke en professionele veranderprocessen is mijn passie. Ik begeleid deze processen met de kennis uit het verleden, constateringen uit het heden en wensen voor de toekomst. Als teamcoach en trainer zet ik mijn kennis graag in om kansen, ontwikkeling en perspectief te creëren.