(SYSTEMISCH-) COACHING EN  PSYCHOSOCIALE THERAPIEVORMEN 

 

bewustwording = beweging = verandering!

(systemisch-) Coaching

.....is een vorm van begeleiding die erop gericht is het welbevinden van mensen in positieve zin te veranderen. Uitgaande van de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. 

Systemisch coachen gaat om de patronen en dynamieken in de systemen, waar je deel vanuit maakt, in het zicht te krijgen en hanteerbaar te maken. Ik maak hierbij geen gebruik van een opstelling. Tijdens het gesprek stel ik diverse vragen die leiden naar de cruciale punten in het systeem. Zodat je hulpvraag aan bod komt met dezelfde diepwerkende effecten als bij een systeemopstelling.  

Klanten vanuit mijn praktijk typeren mijn werkwijze als eenvoudig, betrokken, zacht confronterend, respectvol diepgaand en resultaatgericht. Mijn werkstijl wordt herkend als coachend en ondersteunend.

Systeemopstellingen 

Mensen maken van jongs af aan deel uit van verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld het gezin, de familie, de school en het werk. Ieder systeem functioneert volgens bepaalde wetmatigheden en vaste patronen.

Het werken met opstellingen is voor iedereen die vragen heeft over het eigen functioneren in de privésituatie en of werksituatie. Vaak gaat het om vraagstukken waarvoor men al verschillende oplossingen heeft uitgeprobeerd, maar waar die oplossingen tot op heden niet of niet voldoende hebben gewerkt. 

Een systeemopstelling is een methode die als doel heeft dat je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding, levende foto, van een familie- of organisatie-systeem waar je deel van uit maakt of betrokken bij bent. Deze methode helpt om de onzichtbare onbewuste processen in jouw systeem te laten zien. Bijna altijd geeft zo'n opstelling verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn. Je ziet verbanden die je eerder niet zag of kende, waardoor je ineens begrijpt hoe het zit en wat jou verder zou kunnen helpen. Een opstelling werkt verhelderend en inzichtelijk.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

....is een kortdurende, gestructureerde begeleidingsvorm. Tijdens gesprekken richt ik mijn aandacht voornamelijk op de manier waarop jij je als vraagsteller gedraagt in situaties die jij als moeilijk / lastig ervaart in het dagelijks leven. Daarnaast probeer ik te achterhalen hoe jij over die situaties denkt. Mijn vragen hebben betrekking op het denken, voelen en doen. Met CGT kan ik samen met jou achterhalen hoe een probleem in stand wordt gehouden. 

Rationele Emotieve Gedragstherapie (RET)

....heeft als centraal uitgangspunt dat psychische klachten en ongezonde gewoonten niet op zichzelf staan, maar verwijzen naar iets diepers, namelijk naar onze overtuigingen. Deze overtuigingen bestaan niet enkel uit ideeën en gedachten spinsels, maar ze zijn ons centrale besturingssysteem. Ze zijn ons kompas of waarheden die onze beslissingen bepalen. Je gedrag en emoties worden niet direct bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten in en over de situatie. Gedachten zijn ineffectief als ze niet leiden tot effectief gedrag of emoties waarmee je zelf uit de voeten kunt of niet kunnen worden onderbouwd met feitelijke gegevens of niet logisch consistent zijn ofwel de redenering klopt niet. Dit zijn gedachten waar je aan gaat werken. Met RET begeleid ik jou om ongewenst gedrag of emoties van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties.