Corona 


De RIWM richtlijnen worden stipt nageleefd en vragen jou om bij, aan corona gerelateerde klachten, thuis te blijven.

We vragen je om thuis, voorafgaande de afspraak, naar het toilet te gaan.

Bij binnenkomst desinfecteer je je handen, al het materiaal is hiervoor aanwezig. 

Wij nemen de tijd om tussen elke afspraak de deurklinken, stoelen en tafels en andere gebruikte materialen te des-infecteren. En ventileren we telkens weer de ruimte.

Kom goed op tijd. Niet te laat en niet te vroeg. Zo voorkom je dat jijzelf of de personen na jou moeten wachten. Er wordt geen gebruik gemaakt van de wachtruimte.