COACHING, OPSTELLINGEN, STRESSCOACHING & VERLIESCOACHING


Voor begeleiding en ondersteuning bij persoonlijke/professionele ontwikkeling of een hulpvraag op sociaal/emotioneel gebied of bij psychosociale stress.  Zoals: onzekerheid, (faal) angst, stress (door verlies, werk, relatie, schulden, beperkingen, etc.) boosheid, relatieproblemen, .......


Ik maak gebruik van diverse psychosociale therapievormen, coaching en opstellingen. Door deze methodes te combineren, versterken zij elkaar.

Coaching en training ook online mogelijk !

Coaching

Samen met jou kijk ik naar je ervaringen, belevingen en vragen. Met als doel jouw houding en perspectief van het leven te verruimen en je probleemoplossend en reflectief vermogen te vergroten. Dit om je balans te hervinden en te behouden vanuit je eigen kracht. 

Systemisch Coaching

.....is een vorm van begeleiding die erop gericht is het welbevinden van mensen in positieve zin te veranderen. Uitgaande van de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de wisselwerking tussen inzicht en gedrag.


Systemisch coachen gaat om de patronen en dynamieken in de systemen, waar je deel vanuit maakt, in het zicht te krijgen en hanteerbaar te maken. Tijdens het gesprek stel ik diverse vragen die leiden naar de cruciale punten in het systeem. Zodat je hulpvraag aan bod komt met dezelfde diepwerkende effecten als bij een systeemopstelling.

Stresscoaching

Stress heeft iedereen wel eens in meer of mindere mate meegemaakt. Op positieve energie kun je het gevoel hebben dat alles goed gaat en je alles aan kunt.


Ervaar je echter negatieve energie dan voelt dat als een zware deken. Deze vorm van stress gaat je (op den duur) in de weg zitten. Het belemmert je onder andere in het resultaatgericht en helder denken. En het kan fysieke klachten geven. Negatieve stress kan voortkomen vanuit psychosociale problemen, zoals: armoede, schulden, beperkingen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, school- en werkproblemen, geweld, ziekte, verlies, .........


Herken jij je hierin en wil jij werken aan het weghalen van de negatieve stress? Dan gaan we samen inzichtelijk maken waar de stress door veroorzaakt wordt om vervolgens systematisch en doelgericht jouw krachtbronnen(empowerment) te versterken en in te zetten. Zodat we samen de spanningsbronnen neutraliseren(ontstressen).

Verliescoaching

Iedereen maakt in zijn leven verlies mee van belangrijke mensen of dingen. En voor iedereen heeft dat op de één of andere manier een grote impact op het leven, op de toekomst en de keuzes die je maakt. Een verlies ervaring kun je opdoen bij bijvoorbeeld een scheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, een burn-out, toekomstperspectief of het overlijden van een dierbare naaste. De verlieservaring veranderd jouw leven en die van naasten in je omgeving. De gevoelens die je ervaart neem je overal mee naar toe.


Tijd en ruimte nemen voor rouw en verlies is belangrijk om uiteindelijk keuzes te kunnen maken voor het (her)vormen van je leven.Ik begeleid je in dit bewustwordingsproceszodat rouwen een natuurlijk proces wordt. Want rouwen vraagt om erkenning van het verlies, om moeilijke rouwemoties te kunnen doorstaan. Iedereen rouwt uit op een manier die bij hem of haar past.

Familie- en Organisatieopstellingen

Iedereen maakt van jongs af aan deel uit van verschillende systemen. Zoals bijvoorbeeld het gezin, de familie, school, vriendengroep en het werk. Ieder systeem functioneert volgens bepaalde wetmatigheden en vaste patronen.


Het werken met opstellingen is voor iedereen die vragen heeft over het eigen functioneren in privésituatie en of werksituatie. Vaak gaat het om vragen waarvoor je mogelijk alverschillende oplossingen hebt uitgeprobeerd, maar waar die oplossingen tot op heden niet of niet voldoende hebben gewerkt.


Een systeemopstelling is een methode die als doel heeft dat je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraag. Het is een ruimtelijke uitbeelding, levende foto, van een systeem waar je deel van uit maakt of betrokken bij bent. Deze methode helpt om de onzichtbare, onbewuste processen in jouw systeem te laten zien. Een opstelling geeft verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het systeem zijn. Je ziet verbanden die je eerder niet zag of kende. Waardoor je ineens begrijpt hoe het zit en wat jou verder zou kunnen helpen. Een opstelling werkt verhelderend en inzichtelijk.


Een opstelling kan ik begeleiden op zowel individuele aanvraag en op groepsaanvraag. Met regelmaat organiseer ik workshops. Lees daarvoor de nieuwsbrief.

PSYCHOSOCIALE THERAPIEVORMEN


Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

....is een kortdurende, gestructureerde begeleidingsvorm. Tijdens gesprekken richt ik mijn aandacht voornamelijk op de manier waarop jij je als vraagsteller gedraagt in situaties die jij als moeilijk / lastig ervaart in het dagelijks leven.Daarnaast probeer ik te achterhalen hoe jij over die situaties denkt. Mijn vragen hebben betrekking op het denken, voelen en doen. Met CGT kan ik samen met jou achterhalen hoe een probleem in stand wordt gehouden.

'Je overtuigingen worden je gedachten,

je gedachten worden je woorden,

je woorden worden je daden,

je daden worden je waarden,

je waarden worden je lotsbestemming'


(Gandhi)

Rationele Emotieve Gedragstherapie (RET)

....heeft als centraal uitgangspunt dat psychische klachten en ongezonde gewoonten niet op zichzelf staan, maar verwijzen naar iets diepers, namelijk naar onze overtuigingen. Deze overtuigingen bestaan niet enkel uit ideeën en gedachten spinsels, maar ze zijn ons centrale besturingssysteem. Ze zijn ons kompas of waarheden die onze beslissingen bepalen. Je gedrag en emoties worden niet direct bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten in en over de situatie. Gedachten zijn ineffectief als ze niet leiden tot effectief gedrag of emoties waarmee je zelf uit de voeten kunt. Met RET begeleid ik jou om ongewenst gedrag of emoties van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties

Kennismaking

gratis

1 uur

Vervolg consult(en)

€ 80,-

1 uur

Kort telefonisch/mail consult

Gratis

Begeleiden groepsopstellingen

offerte op aanvraag

Begeleiden workshops

offerte op aanvraag

Relatiecoaching met 2 of meer personen

€ 140,-

1,5 uur

Je kunt uiterlijk 24 uur van te voren je afspraak kosteloos annuleren. 


Ik ben geen medicus en zal om die reden ook geen medische behandeling aanbieden of een diagnose stellen. Daarvoor zal ik u altijd doorverwijzen naar de huisarts of betreffende specialist. 


'Toen ik van mezelf begon te houden wilde ik niet langer in het verleden leven


en me geen zorgen maken over de toekomst.


Nu leef ik alleen in het moment in het hier en nu,


waarin alles gebeurt en ik noem dat ZIJN'.


(Charlie Chaplin)